Tutustu minuun

Olen työskennellyt runsaat 30 vuotta erityislasten ja -nuorten parissa erityisluokanopettajana. Työni painopiste on ollut neurologisten laaja-alaisten kielenkehityksen häiriöiden kuntoutus sekä vuorovaikutusongelmien, tunnehäiriöiden ja kehonhallinnan haasteiden kuntoutus. Musiikki on toiminut työssäni päivittäisenä terapeuttisena elementtinä tukemassa ja motivoimassa oppimista ja tasapainoista tunne-elämää. Tärkeä merkitys on ollut myös kuvataiteella ja kädentaidoilla.

Kokemukseni musiikin myönteisistä ja laaja-alaisista vaikutuksista saivat minut hakeutumaan musiikkiterapiakoulutukseen. Musiikkiterapeutiksi valmistuin Jyväskylän yliopiston ja Eino Roiha-instituutin musiikkiterapiakoulutuksesta joulukuussa 2018. Toimin 16-25 -vuotiaiden kuntoutuspsykoterapeuttina (Kelan palveluntuottaja, musiikkiterapia). Minulla on myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimus Kelan kanssa 1.1.2019 alkaen

tutkintoni:

 • musiikkiin erikoistunut luokanopettaja, Turun yliopisto
 • humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (kasvatustiede, suomen kieli, sosiologia, sosiaalipsykologia), Turun yliopisto
 • vaikeasti tai syvästi kehitysvammaisten lasten erityisopettaja, Jyväskylän yliopisto
 • kasvatustieteiden maisteri 300 op (pääaine erityispedagogiikka), Jyväskylän yliopisto
 • näkövammaisten lasten erityisopettaja, Jyväskylän yliopisto
 • musiikkiterapian ammattiopinnot 185 op, Jyväskylän yliopisto ja Eino Roiha-instituutti

lisäkursseja ja -koulutuksia:

 • Bright Start- kognitiivisten toimintojen opetusohjelman koulutus (38h)
 • Lions Quest- elämisen laatua nuorille (19 h)
 • Friends- vuorovaikutuskoulutus (18h)
 • Complete Vocal Technique- laulukurssi ( 20h) 2015
 • GIM-menetelmän A-seminaari (21h) 2016
 • Paukepiirin peruskurssi (12h) 2017
 • Musiikkipsykoterapiaseminaari 8.-9.3.2018
 • Musiikkiterapian koulutuspäivät (7h) 2018
 • Surukonferenssi- Resilienssi surussa 19.-20.4.2018
 • Soittamalla oppii! Bändiopetuskurssi (12 h) 2018
 • Rytmiikan ideakurssi (8 h) 2019
 • PirkanmaaSeSoi – koulutustapahtuma (6 h) 2019
 • Suomen Musiikkiterapiayhdistyksen koulutuspäivä (7 h 30 min) 2019
 • Klassisen kitaran kurssitutkinto 2/3 2019
 • Let’s play, yhteismusisointikurssi (2 op) 2019
 • Surukonferenssi – Suru perheessä (16 h) 2019
 • Rytmiikan ideakurssi (8 h) 2021
 • Klassisen kitaran kurssitutkinto 3/3 2022