Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kaikenikäisille soveltuvaa tavoitteellista kuntoutusta, jossa musiikki sen eri muodoissa toimii vuorovaikutuksen välineenä. Soittamalla, laulamalla, liikkumalla, rytmittelemällä ja musiikkia kuuntelemalla on mahdollista helpottaa tunteiden tunnistamista ja käsittelyä. Musiikin avulla hankalia ja arkea häiritseviä asioita voidaan saada sanallistakin ilmaisua paremmin esille. Musiikkia on usein kuvattu sanattomaksi kieleksi. Kun sen antama apu rentouttaa, vähentää jännityksiä ja jumiutuneisuutta sekä selkeyttää ajatuksia, on sanallinen ilmaisu myöhemmin helpompaa ja vapautuneempaa. Musiikkiterapiassa musiikki ei ole itsetarkoitus ja sen rinnalla käytetään asiakkaan tavoitteisiin peilaten myös muita toiminnallisia menetelmiä. Itse hyödynnän työssäni musiikin lisäksi mm. kuvataideilmaisua, kirjoittamista, pelejä, leikkejä, rentoutustuokioita ja keskusteluhetkiä.

 

 

Lähtökohtana musiikkiterapiassa ovat asiakkaan omat kuntoutustoiveet joten tavoitteet laaditaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Terapian pituus vaihtelee lyhytkestoisista terapioista useita vuosia kestävään kuntoutukseen. Aiempaa musiikkiharrastusta tai soittotaitoa ei tarvitse olla vaan jokainen riittää ja kelpaa juuri sellaisena kuin on. ”Nuorallatanssija ”-maalauksessa ihminen käyttää apuvälinettä tasapainon saamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ajattelen, että tarvittaessa musiikkiterapiakin on ikään kuin tasapainoa tuova elementti elämässä eteenpäin kuljettaessa. 

 

 

 

 

 

 

Musiikkiterapiaa on mahdollista saada kuntoutuspsykoterapiana ( 16-25v)  sekä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena Lisätietoja löydät Kelan sivuilta (ks.linkit).